Phía Nam: (028) 6259 3018 - Sales 1: 091 138 6116 - Sales 2: 091 373 0819. Hotline: 0915545519
Đà Nẵng: 05113.501235 - 091 138 3030 - 090 138 3030
Email: truongthinh@candientu.vn

STT Hỗ trợ viên Yahoo Số máy lẻ
PHÍA BẮC
1 Điện thoại 05113.501235
2 Hotline 1 091 138 3030
3 Hotline 2 090 138 3030
4 Tư vấn dịch vụ sản phẩm 0915545519
5 Tư vấn dịch vụ sản phẩm 0915545519
6 Tư vấn dịch vụ sản phẩm 0915545519
7 Tư vấn dịch vụ sản phẩm 0915545519
PHÍA NAM
1 Điện thoại (028) 6259 3018
2 Hotline 1 091 138 6116
3 Hotline 2 091 373 0819
4 Tư vấn sử dụng 091 444 0072

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • » Tại Đà Nẵng
    Điện thoại: 05113.501235
    Hotline 1: 091 138 3030
    Hotline 2: 090 138 3030
    Tư vấn dịch vụ sản phẩm: 0915545519
    Tư vấn dịch vụ sản phẩm: 0915545519
    Tư vấn dịch vụ sản phẩm: 0915545519
    Tư vấn dịch vụ sản phẩm: 0915545519
 • » Tại Tp HCM
    Điện thoại: (028) 6259 3018
    Hotline 1: 091 138 6116
    Hotline 2: 091 373 0819
    Tư vấn sử dụng: 091 444 0072

CÂN ĐIỆN TỬ


Trang 4/5 - Tổng số 122 sản phẩm 1 2 3 4 5 Next Last
Cân bàn điện tử Ohaus T51XW
Vui lòng liên hệ
Có hàng

Khả năng cân: từ 30Kg đến 500Kg
Độ chính xác: từ 5g đến 1Kg
Nhà Sản Xuất: Cân điện tử Ohaus (USA)

Cân bàn điện tử Ohaus T71
Vui lòng liên hệ
Có hàng
Cân bàn điện tử Ohaus CKW55
Vui lòng liên hệ
Có hàng
Cân kỹ thuật điện tử Ohaus NVL511/1101
Vui lòng liên hệ
Có hàng

Khả năng cân: đến 10,000g
Độ chính xác: 1 số lẻ (0,1g)
Nhà Sản Xuất: Cân điện tử Ohaus (USA)

Cân kỹ thuật điện tử Ohaus Ranger 2000
Vui lòng liên hệ
Có hàng

Độ chính xác: từ 2 số lẻ (0,05g) 1,5Kg đến (1g) 30Kg
Nhà Sản Xuất: Cân điện tử Ohaus (USA)

Cân kỹ thuật điện tử Ohaus AV812/AV3102
Vui lòng liên hệ
Có hàng

Khả năng cân: từ 210g đến 8,100g
Độ chính xác: Từ 0,01g đến 0,1g
Nhà Sản Xuất: Cân điện tử Ohaus (USA)

Cân kỹ thuật điện tử Ohaus Explorer EX2202/EX4202/EX6202/EX10202
Vui lòng liên hệ
Có hàng

Khả năng cân: từ 2,000g đến 10,000g
Độ chính xác: 2 số lẻ (0,01g)
Nhà Sản Xuất: Cân điện tử Ohaus (USA)
 

Cân kỹ thuật điện tử Ohaus EB
Vui lòng liên hệ
Có hàng

Khả năng cân: từ 3 Kg đến 30 Kg
Độ chính xác: từ 0,1g đến 1g
Nhà Sản Xuất: Cân điện tử Ohaus (USA)

Cân kỹ thuật điện tử Ohaus SP SP402/602/6001
Vui lòng liên hệ
Có hàng

Khả năng cân: từ 200g đến 6Kg
Độ chính xác: từ 0,01g đến 0,1g
Nhà Sản Xuất: Cân điện tử Ohaus (USA)

Vibra shinko AJ series
Vui lòng liên hệ
Có hàng

Khả năng cân: từ 220g đến 12Kg
Độ chính xác: 0,01g đến 0,1g
Nhà Sản Xuất: Cân điện tử Vibra (Japan)
 

Cân phân tích AJ SHINKO
Vui lòng liên hệ
Có hàng
Shinko Vibra 4 số lẻ HTR
Vui lòng liên hệ
Có hàng
Cân phân tích Shinko Vibra 3 số Japan
Vui lòng liên hệ
Có hàng

Cân phân tích Shinko Vibra 3 số Japan

Cân phân tích Shinko Vibra 3 số lẻ AB
Vui lòng liên hệ
Có hàng

Khả năng cân: 35 kg
Độ chính xác: 0.0001
Nhà Sản Xuất: Cân điện tử Vibra (Japan)

Cân phân tích điện tử 4 số lẻ Ohaus PA64/PA114/PA214
Vui lòng liên hệ
Có hàng

Khả năng cân: Khả năng cân 214g
Độ chính xác: 4 số lẻ (0,0001g)

Cân phân tích điện tử 3 số lẻ Ohaus PA213/PA413
Vui lòng liên hệ
Có hàng

Khả năng cân: từ 200g - 400g
Độ chính xác: 3 số lẻ (0,001g)

Cân phân tích điện tử 4 số lẻ Ohaus AV214/AV114/AV64
Vui lòng liên hệ
Có hàng

Khả năng cân: 210g
Độ chính xác: 4 số lẻ (0,0001g)

Cân phân tích điện tử 3 số lẻ - Rice Lake TP220/TP420
Vui lòng liên hệ
Có hàng

Khả năng cân: Từ 210g đến 420g
Độ chính xác: 3 số lẻ (0,001g)

Cân phân tích 4 số lẻ Rice Lake TA120/TA220
Vui lòng liên hệ
Có hàng

Khả năng cân: Từ 120g đến 220g
Độ chính xác: 4 số lẻ (0,0001g)

Cân phân tích điện tử 5 số lẻ Ohaus DV215CD
Vui lòng liên hệ
Có hàng

Khả năng cân: từ 81g
Độ chính xác: 4 số lẻ (0,0001g) & 5 số lẻ (0,00001g)

Cân phân tích điện tử 4 số lẻ Ohaus Explorer EX124/EX224/EX324
Vui lòng liên hệ
Có hàng

Khả năng cân: 120g đến 320g
Độ chính xác: 4 số lẻ (0,0001g)

Cân phân tích Ohaus Navigator NVT Series
Vui lòng liên hệ
Có hàng

Khả năng cân: từ 200g - 4.000g
Độ chính xác: từ 2 số lẻ (0,01g) đến 4 số lẻ (0,0001g)

Cân phân tích VIBRA SHINKO AJ-220E, AJ-320E, AJ-420E, AJ-620E
Vui lòng liên hệ
Có hàng

Khả năng cân: từ 220g đến 620g
Độ chính xác: 0,001g (3 số lẻ)

Cân phân tích điện tử VIBRA Shinko SJ series
Vui lòng liên hệ
Có hàng

Khả năng cân: từ 220g đến 620g
Độ chính xác: từ 2 số lẻ (0,01g)

Cân phân tích điện tử 4 số lẻ Ohaus DV114C/DV214C/DV314C
Vui lòng liên hệ
Có hàng

Khả năng cân: đến 310g
Độ chính xác: 4 số lẻ (0,0001g)
Nhà Sản Xuất: Cân điện tử Ohaus (USA)

Cân kỹ thuật điện tử Ohaus PA2102/PA4102
Vui lòng liên hệ
Có hàng

Khả năng cân: từ 510g đến 4.000g
Độ chính xác: 2 số lẻ (0,01g)
Nhà Sản Xuất: Cân điện tử Ohaus (USA)
 

Cân vàng điện tử Ohaus PAJ
Vui lòng liên hệ
Có hàng

Khả năng cân: từ 2,000g đến 4,000g
Độ chính xác: sai số 2 số lẻ
Nhà Sản Xuất: Cân điện tử Ohaus (USA)

Cân vàng điện tử Ohaus SPJ
Vui lòng liên hệ
Có hàng

Khả năng cân: từ 60g đấn 6,000Kg
Độ chính xác: từ 0,001g đến 0,1g
Nhà Sản Xuất: Cân điện tử Ohaus (USA)

Cân Vàng Điện Tử Ohaus, Cân Carat TAJ Series
Vui lòng liên hệ
Có hàng

Khả năng cân: từ 200g đấn 6,000Kg
Độ chính xác: từ 0,01g đến 1g
Nhà Sản Xuất: Cân điện tử Ohaus (USA)

Cân vàng điện tử Vibra LN
Vui lòng liên hệ
Có hàng

Khả năng cân: 220g đến 3200g
Độ chính xác: 3 số lẻ
Nhà Sản Xuất: Cân điện tử Vinbra

Từ khóa phổ biến: cân điện tử, can dien tu, cân điện tử ohaus, mua can dien tu, cân điện tử vibra, mua cân điện tử, can dien tu vibra, can dien tu ohaus ...