Phía Nam: (028) 6259 3018 - Sales 1: 091 138 6116 - Sales 2: 091 373 0819. Hotline: 0915545519
Đà Nẵng: 05113.501235 - 091 138 3030 - 090 138 3030
Email: truongthinh@candientu.vn

STT Hỗ trợ viên Yahoo Số máy lẻ
PHÍA BẮC
1 Điện thoại 05113.501235
2 Hotline 1 091 138 3030
3 Hotline 2 090 138 3030
4 Tư vấn dịch vụ sản phẩm 0915545519
5 Tư vấn dịch vụ sản phẩm 0915545519
6 Tư vấn dịch vụ sản phẩm 0915545519
7 Tư vấn dịch vụ sản phẩm 0915545519
PHÍA NAM
1 Điện thoại (028) 6259 3018
2 Hotline 1 091 138 6116
3 Hotline 2 091 373 0819
4 Tư vấn sử dụng 091 444 0072

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • » Tại Đà Nẵng
    Điện thoại: 05113.501235
    Hotline 1: 091 138 3030
    Hotline 2: 090 138 3030
    Tư vấn dịch vụ sản phẩm: 0915545519
    Tư vấn dịch vụ sản phẩm: 0915545519
    Tư vấn dịch vụ sản phẩm: 0915545519
    Tư vấn dịch vụ sản phẩm: 0915545519
 • » Tại Tp HCM
    Điện thoại: (028) 6259 3018
    Hotline 1: 091 138 6116
    Hotline 2: 091 373 0819
    Tư vấn sử dụng: 091 444 0072

Pebco USA


Trang 1/1 - Tổng số 15 sản phẩm 1 Next Last
Spare Parts
Vui lòng liên hệ
Có hàng

Spare Parts

Thiết bị công nghiệp Pebco - Mỹ (USA)

New Products
Vui lòng liên hệ
Có hàng

New Products

Thiết bị công nghiệp Pebco - Mỹ (USA)

PEBCO Cascade Chute®
Vui lòng liên hệ
Có hàng

PEBCO Cascade  Chute®

Thiết bị công nghiệp Pebco - Mỹ (USA)

Mass Flow Feeder & Belt Feeder
Vui lòng liên hệ
Có hàng

Mass Flow Feeder & Belt Feeder

Thiết bị công nghiệp Pebco - Mỹ (USA)

Uni-Load® Loadout System
Vui lòng liên hệ
Có hàng

Uni-Load® Loadout System

Thiết bị công nghiệp Pebco - Mỹ (USA)

Telescopic Chute
Vui lòng liên hệ
Có hàng

Telescopic Chute

Thiết bị công nghiệp Pebco - Mỹ (USA)

Articulating Loading System
Vui lòng liên hệ
Có hàng

Articulating Loading System

Thiết bị công nghiệp Pebco - Mỹ (USA)

Fluidized Conveyor
Vui lòng liên hệ
Có hàng

Fluidized Conveyor

Thiết bị công nghiệp Pebco - Mỹ (USA)

Dustless Loading Spouts & Dust Collectors
Vui lòng liên hệ
Có hàng

Dustless Loading Spouts & Dust Collectors

Thiết bị công nghiệp Pebco - Mỹ (USA)

Clamshell Gates
Vui lòng liên hệ
Có hàng

Clamshell Gates

Thiết bị công nghiệp Pebco - Mỹ (USA)

Coal Valve
Vui lòng liên hệ
Có hàng

Coal Valve

Thiết bị công nghiệp Pebco - Mỹ (USA)

Flapper & Lockgate Valves
Vui lòng liên hệ
Có hàng

Flapper & Lockgate Valves

Thiết bị công nghiệp Pebco - Mỹ (USA)

Diverter Gates
Vui lòng liên hệ
Có hàng
Rolling Blade® Gates
Vui lòng liên hệ
Có hàng

Rolling Blade® Gates

Thiết bị công nghiệp Pebco - Mỹ (USA)

Slide Gates
Vui lòng liên hệ
Có hàng

Slide Gates

Thiết bị công nghiệp Pebco - Mỹ (USA)