Cân Đếm Điện Tử

Cân Đếm Điện Tử

Cân đếm điện tử Ohaus là loại cân điện tử có chức năng đếm số lượng, cân trọng lượng, cộng dồn số lượng, trừ bì,.. nên cân được sử dụng nhiều trong ngành sản xuất, đóng gói,..cần đếm số lượng sản phẩm, vật mẫu,..

 

Bộ Lọc Sản Phẩm
Lọc theo giá sản phẩm
Bộ lọc nhà sản xuất
OCS
ACS
Trường Thịnh Tiến
OHAUS (USA)
Digi Scale (Japan)
RICE LAKE (USA)
Vibra Shinko (Japan)
Mettler Toledo
Infinity (Singapore)
CAS (Korea)
Danh mục sản phẩm