tuyển dụng
  • Nhân Viên Kinh Doanh

      CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG THỊNH TIẾN  Chúng tôi hoạt động trên 15 năm trong ngành thiết bị đo lường & thí nghiệm. Do nhu cầu phát triển chúng tôi c...
  • Nhân Viên Kỹ sư tự động hóa

      CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG THỊNH TIẾN  Chúng tôi hoạt động trên 15 năm trong ngành thiết bị đo lường & thí nghiệm. Do nhu cầu phát triển chúng tôi c...
  • Nhân Viên Kế Toán

      CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG THỊNH TIẾN  Chúng tôi hoạt động trên 15 năm trong ngành thiết bị đo lường & thí nghiệm. Do nhu cầu phát triển chúng tôi c...